Dlouhovlnné infračervené záření

Infračervené záření

Co je dlouhovlnné infračervené záření?

Dlouhovlnné infračervené záření, je nejbezpečnější a zároveň nejprospěšnější část slunečního záření pro zdraví člověka. Toto záření je energie, která je součástí elektromagnetické světelné frekvence slunečního záření neviditelné lidskému oku.  Všechny živé bytosti, ale i sluneční paprsky vyzařují stejné infračervené záření o vlnové délce 6 až 12 mikronů. 

První výzkum napodobení či vytvoření umělého infračerveného záření byl proveden v laboratořích NASA ve Spojených Státech začátkem šedesátých let. Později, začátkem osmdesátých let vědci v NASA došli k závěru, že terapie infračerveným zářením bude ideálním stimulátorem kardiovaskulární funkce v průběhu dlouhých pobytů ve vesmíru. Vědci v NASA objevili postup, jak přeměnit běžný zdroj energie na dlouhé infračervené záření za normální teploty vzduchu. Tento patent na výrobu infračerveného záření byl začátkem devadesátých let poskytnut do užívání veřejnosti.

Regenerační zdravotní výrobky firmy RichWay používají tento technologický postup.

 

Jak pomáhá terapie dlouhovlnným infračerveným zářením ke zdraví?

Lidské tělo má schopnost vstřebat dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce mezi 6 až 12 mikrony, které má schopnost proniknout do těla až do hloubky 15 cm. Při tomto pronikání vzniká rezonance, která rozkmitá atomy v buňkách, čímž vzniká kinetická energie. Tato kinetická energie se mění v teplo, které aktivuje funkci buněk a enzymů v těle. Tento proces pozvolna prohřeje svalovou tkáň a krev. Normální reakce těla na zvýšenou teplotu je udržet homeostázi neboli stav rovnováhy v těle. Žíly a cévy zvětší svůj průměr, což pomáhá ke zrychlení krevního oběhu a buňkám lépe přijmout živiny a kyslík. Tento proces začne regeneraci poničených buněk a svalové tkáně. Zároveň se také zlepší schopnost buněk vylučovat toxické látky a odpad zpět do krevního oběhu. Tyto látky a odpad jsou filtrovány a vyloučeny z těla pomocí pocení, jater, ledvin a dalších orgánů. Přívodem krve bohaté na živiny a kyslík do porušené či zanícené tkáně se buňky začnou čistit a regenerovat, což se projeví zmírněním nebo kompletním odstraněním bolesti.

 

Dlouhovlnné infračervené záření:

- stimuluje bazální metabolismus bez svalové kontrakce

- aktivuje a regeneruje buňky včetně mitochondrií

- má sedativní účinky na nervovou soustavu

- zlepšuje prokrvení a okysličení tkáně

- snižuje koncentraci kortizolu v krvi

- snižuje bolest a následky stresu

- odstraňuje záněty

- podporuje imunitní systém

- podporuje hluboký spánek

- urychluje proces hojení

- prevence atrofie svalstva

- zvyšuje bazální teplotu

- pomáhá zvýšit krevní oběh

- stimuluje funkci enzymů

 

Záporné ionty 

Záporným iontům se přezdívá „vitamíny vzduchu“. Ionty jsou částice s pozitivním či negativním nábojem. Záporné ionty vznikají v přírodě, když se dělí molekuly čistého vzduchu účinkem slunečního záření, pohybu vzduchu či vody. Vznikají v poměru 10 až 20 iontů na kubický cm za vteřinu. Ideální obsah záporných iontů ve vzduchu, který dýcháme, je 400 až 1000 iontů na kubický cm. Mnoho vědců se shoduje na tom, že naše zdraví je závislé na množství a kvalitě iontů ve vzduchu, který dýcháme. Lidský organismus je schopný vstřebat záporné ionty dýcháním jen z 15 až 20 %. Amethyst BioMat matrace jsou určené pro maximální vystavení těla účinkům záporných iontů v době spánku. Během 7 až 8 hodin spánku naše tělo vstřebává záporné ionty dýcháním a kůží.

 

Jedním z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je používání umělých vláken. Umělá vlákna mění záporné ionty v těle na kladné a snižují hladinu vitamínu C v krvi. Dalším z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je stres. Nedostatek záporných iontů je důvodem mnoha onemocnění.

 

Záporné ionty:

  • Jsou hlavním zdrojem energie pro lidský organismus.
  • Urychlují regeneraci buněk v těle
  • Pomáhají otevírat kanálky v buněčné membráně, čímž se zlepší a urychlí látková výměna a vylučování toxinu a odpadu z buněk.
  • Zvyšují hladinu gamaglobulinu v krvi, čímž vzniká krev obsahující hodně proteinu a protilátek.
  • Zlepšují kvalitu spánku.
  • Pomáhají k hlubokému uvolnění.
  • Zlepšují funkci mozku.
  • Zlepšují imunitní systém.
  • Zvyšují krevní oběh.
 

Jak vznikají záporné ionty v BioMat

 
Při styku Kurare Super vlákna a stejnosměrného proudu vzniká záporně nabité pole,což vede k výboji záporných iontů do vzduchu. Při styku s tělem zároveň dochází k přeměně kladných iontů na záporné.
  •