Jak BioMat™ funguje?

Amethyst BioMat je moderní výhřevný systém, který zahřívá pomocí dlouhovlnného infračervené záření v kombinaci se zápornými ionty.

Amethyst BioMat kombinuje infračervené záření o vlnové délce 6-12 mikronů, anionty známé jako vitamíny vzduchu (1654 aniontů na cm3) a krystaly ametystu, které mají schopnost zesílit frekvenci infračerveného záření až nad 30 mHz.

Amethyst BioMat™ je tenká termoterapeutická matrace, která se položí na masážní stůl, lůžko v ordinaci, domácí postel, nebo do křesla.


Fakta o BioMatu:

 • Pomáhá ulevit od bolesti a ztuhlosti svalů a kloubů
 • Aktivuje a regeneruje buňky včetně mitochondrií
 • Zlepšuje krevní oběh
 • Podporuje imunitní systém
 • Urychluje proces hojení
 • Zlepšuje prokrvení a okysličení tkáně
 • Posiluje kardiovaskulární systém
 • Pomáhá odstraňovat odpadní látky a toxiny z tkání
 • Urychluje metabolismus buněk
 • Má sedativní účinky na nervová zakončení
 • Podporuje hluboký spánek
 • Zvyšuje bazální teplotu
 • Prevence atrofie svalstva

NÍZKÁ TEPLOTA: stimuluje hluboký spánek, relaxaci, regeneraci, odstraňuje únavu a uvolňuje autonomní nervovou soustavu.

STŘEDNÍ TEPLOTA: podporuje masáže, prevenci proti onemocnění, zlepšuje krevní oběh a bazální teplotu, relaxace, rehabilitace, fyzioterapie, rekonvalescence po úrazech a operacích.

VYSOKÁ TEPLOTA: nahrazuje infračervenou saunu! Doporučená dávka 30-60 minut, rychlá hluboká detoxikace, pomoc při omrzlinách a hypotermii, sportovní rehabilitace, odstranění bolesti svalů a kloubů


Princip, na němž je Amethyst BioMat™ založen, je inspirován technologií oceněnou Nobelovou cenou objasňující funkci iontových kanálků v živých buňkách (Erwin Neher a Bert Sakmann získali v roce 1991 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objevy v oblasti "funkce iontových kanálků v buňkách") a technologii vyvinutou organizací NASA, jako prevence proti atrofii svalstva a orgánů ve stavu beztíže.

Tento revoluční systém doplňuje do našeho těla anionty a dlouhovlnné infračervené záření (6 až 12 mikronů). Toto záření má schopnost proniknout až do hloubky 15 cm. Vznikající vibrace v těle stimulují produkci tepla v buňkách. Tělo reaguje na zvýšenou teplotu rozšířením cév a tím zrychlením krevního oběhu bez zátěže svalstva, což vede k prokrvení svalů, šlach a orgánů. Zrychlený krevní oběh v kombinaci se zlepšenou funkcí buněk díky přísunu aniontů, přispívá k posílení imunitního systému, vítané úlevě od bolesti a zlepšení metabolického procesu v buňkách, zvláště pak při vylučování toxinů a odpadu z těla.

Amethyst BioMat™ je možno použít samostatně pro zvýšení krevního oběhu a tělesné teploty pacientů ležících na lůžku po operacích, úrazech, či ochrnutí, nebo jako doplněk jakékoliv další terapie. Je vhodný pro použití v ordinaci, nemocnici či jako domácí preventivní terapie infračerveným zářením.


Následující obrázky zobrazují, jak vypadá postupné prohřátí těla s matrací Amethyst BioMat™

Po 5 minutách termoterapie
Po 5 minutách termoterapie
Po 10 minutách termoterapie
Po 10 minutách termoterapie
Po 15 minutách termoterapie
Po 15 minutách termoterapie

 Na obrázcích lze názorně spatřit zlepšení cirkulace tepla v těle před a po 14 dnech užívání BioMat™

PŘED použitím BioMat™
PŘED použitím BioMat™
PO 14 dnech používání BioMat™
PO 14 dnech používání BioMat™

Rozdíl mezi používáním BioMat™ a běžné vyhřívané dečky

BioMat™ prohřívá tělo zevnitř ven. Teplo se kumuluje do mitochondrií, které teplo rozvedou do celého krevního oběhu. S BioMat™ nemůže dojít k popálení.
BioMat™ prohřívá tělo zevnitř ven. Teplo se kumuluje do mitochondrií, které teplo rozvedou do celého krevního oběhu. S BioMat™ nemůže dojít k popálení.
Takto vypadá prohřátí běžnou elektrickou dečkou. Teplo zůstává pouze na povrchu a neprohřívá celou plochu těla. Navíc je zde hrozí možnost popálení.
Takto vypadá prohřátí běžnou elektrickou dečkou. Teplo zůstává pouze na povrchu a neprohřívá celou plochu těla. Navíc je zde hrozí možnost popálení.

Specifikace produktu Richway Amethyst BioMat


 • Matrace Amethyst BioMat™ je vyrobena z uhlíkové keramiky japonského výrobce Kurare (č. patentu 1386560).
 • Technologie uvnitř systému Amethyst BioMat™ využívá uhlíková vlákna k produkci aniontů (1654 na cm3) a dlouhovlnného infračerveného záření o vlnové délce 6 - 12 mikronů.
 • Produkované přírodní dlouhovlnné infračervené záření proniká tkání až do hloubky 15cm
 • Tato technologie byla původně vyvinuta vědci organizace NASA v USA.
 • Amethyst BioMat™ je ovládán moderním digitálním ovladačem s kompletním odstíněním elektromagnetického pole.
 • Infračervené záření je transformováno a zesilováno průchodem silnou vrstvou krystalů ametystu.

Dlouhovlnné infračervené záření


Co je dlouhovlnné infračervené záření?

Dlouhovlnné infračervené záření, je nejbezpečnější a zároveň nejprospěšnější část slunečního záření pro zdraví člověka. Toto záření je energie, která je součástí elektromagnetické světelné frekvence slunečního záření neviditelné lidskému oku. Všechny živé bytosti, ale i sluneční paprsky vyzařují stejné infračervené záření o vlnové délce 6 až 12 mikronů.

První výzkum napodobení či vytvoření umělého infračerveného záření byl proveden v laboratořích NASA ve Spojených Státech začátkem šedesátých let. Později, začátkem osmdesátých let vědci v NASA došli k závěru, že terapie infračerveným zářením bude ideálním stimulátorem kardiovaskulární funkce v průběhu dlouhých pobytů ve vesmíru. Vědci v NASA objevili postup, jak přeměnit běžný zdroj energie na dlouhé infračervené záření za normální teploty vzduchu. Tento patent na výrobu infračerveného záření byl začátkem devadesátých let poskytnut do užívání veřejnosti. Regenerační zdravotní výrobky firmy BioMat používají tento technologický postup.


Jak pomáhá terapie dlouhovlnným infračerveným zářením ke zdraví?

Lidské tělo má schopnost vstřebat dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce mezi 6 až 12 mikrony, které má schopnost proniknout do těla až do hloubky 15 cm. Při tomto pronikání vzniká rezonance, která rozkmitá atomy v buňkách, čímž vzniká kinetická energie. Tato kinetická energie se mění v teplo, které aktivuje funkci buněk a enzymů v těle. Tento proces pozvolna prohřeje svalovou tkáň a krev

Normální reakce těla na zvýšenou teplotu je udržet homeostázi neboli stav rovnováhy v těle. Žíly a cévy zvětší svůj průměr, což pomáhá ke zrychlení krevního oběhu a buňkám lépe přijmout živiny a kyslík. Tento proces začne regeneraci poničených buněk a svalové tkáně. Zároveň se také zlepší schopnost buněk vylučovat toxické látky a odpad zpět do krevního oběhu. Tyto látky a odpad jsou filtrovány a vyloučeny z těla pomocí pocení, jater, ledvin a dalších orgánů. Přívodem krve bohaté na živiny a kyslík do porušené či zanícené tkáně se buňky začnou čistit a regenerovat, což se projeví zmírněním nebo kompletním odstraněním bolesti.


Záporné ionty


Záporným iontům se přezdívá "vitamíny vzduchu". Ionty jsou částice s pozitivním či negativním nábojem. Záporné ionty vznikají v přírodě, když se dělí molekuly čistého vzduchu účinkem slunečního záření, pohybu vzduchu či vody. Vznikají v poměru 10 až 20 iontů na kubický cm za vteřinu. Ideální obsah záporných iontů ve vzduchu, který dýcháme, je 400 až 1000 iontů na kubický cm. Mnoho vědců se shoduje na tom, že naše zdraví je závislé na množství a kvalitě iontů ve vzduchu, který dýcháme. Lidský organismus je schopný vstřebat záporné ionty dýcháním jen z 15 až 20 %. Amethyst BioMat™ matrace jsou určené pro maximální vystavení těla účinkům záporných iontů v době spánku. Během 7 až 8 hodin spánku naše tělo vstřebává záporné ionty dýcháním a kůží.

Jedním z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je používání umělých vláken. Umělá vlákna mění záporné ionty v těle na kladné a snižují hladinu vitamínu C v krvi. Dalším z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je stres. Nedostatek záporných iontů je důvodem mnoha onemocnění.


Jak vznikají záporné ionty v BioMat?

Při styku Kurare Super vlákna a stejnosměrného proudu vzniká záporně nabité pole, což vede k výboji záporných iontů do vzduchu. Při styku s tělem zároveň dochází k přeměně kladných iontů na záporné.